NAŠE SLUŽBY

Zvýšenie predaja

firma potrebuje zarábať

Zvýšenie objemu predaja
a ziskovosti

Pomôžeme vám zvýšiť objem predaja. Venujeme sa cenotvorbe, akvizičným kampaniam, digitalizácii obchodu a efektívnemu predaju. Máme skúsenosť s mnohými segmentami a disponujeme overenými postupmi.

Predajná stratégia

Pomôžeme vám s nastavením predajnej stratégie

Diverzifikácia predaja

Rozšírenie predaja, škálovateľnosť biznisu, up-sell, cross-sell

Nastavenie cenotvorby

Pomôžeme vám v nastavení cenotvorby produktov a služieb

Distribučné kanály

Zvýšenie ziskovosti a predaja novými distribučnými kanálmi

CRM a databázy

Do predajného procesu vnesieme dáta, systémy a efektivitu

Školenia obchodníkov

Pomôžeme vašim obchodníkom s aktívnym predajom a vyjednávaním

Cenová ponuka

Radi vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku

Správne nastavená cenotvorba

Pohľad na tvorbu cenotvorby závisí od mnohých faktorov. Staršie postupy ju opisujú ako narátanie fixných a variabilných nákladov, niektoré spoločnosti dokonca zámerne kopírujú cenu podľa analýzy konkurencie. Pokiaľ sa podarí produkt / službu predať s dostatočnou maržou, je jedno aký postup bol zvolený. V praxi sa však firmy často boja zvyšovania cien a ich podpora predaja je postavená primárne na cenových zľavách. Ako ale bojovať s konkurenciou inými spôsobmi ako najnižšou cenou? Ako presvedčiť zákazníka že sa oplatí nakúpiť náš produkt aj keď nie je najlacnejší? Odpoveď je jednoduchšia, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Cena produktu je len číslo. Komunikovanie skutočnej hodnoty za tieto peniaze, je umenie predaja. Náš názor je, že cenotvorba nie je samostatná disciplína v riadení organizácie. Cenotvorba sa viaže na procesy, na komunikáciu, branding, biznis model a riadenie vzťahov so zákazníkmi. Správne nastaveným postupom dokážeme postupnými krokmi dospieť k akceptovaniu vyššej ceny zákazníkom.

Cashflow a finančné riadenie pod kontrolou

Častokrát sa stretávame so situáciou (najmä v podnikoch ktoré predávajú veľké množstvo produktov, napr. veľkoobchod, maloobchod), že spoločnosti nevedia povedať, koľko z daného produktu, alebo skupiny produktov zarobili za stanovené obdobie. Náklady sa roztriešťujú, firma kombinuje veľké množstvo zliav, rabatov, a iných úľav. A skutočná maržovosť je neznáma. Najhoršia situácia nastáva, keď účtovné dáta nekopírujú dáta z eshopu a vzniká nebezpečný chaos. Na konci mesiaca tak je spoločnosť buď v zisku alebo strate, a riadenie cashflow sa komplikuje. Ak spoločnosť nedokáže jednoznačne určiť ktoré činnosti sa najviac podieľajú na pridanej hodnote a marži (a to nie len z finančného, ale aj napr. časového hľadiska) nedokáže efektívne optimalizovať svoj obchodný proces. Z uvedeného vyplýva, že základom rozhodovania je poriadok v dátach

Diverzifikácia a škálovateľnosť biznisu

V súčasnej dobe nie je zložité niečo vymyslieť, alebo vyrobiť. Najťažšie je vedieť správne predávať. Je potrebné mať správnu stratégiu postavenú na dátach, zákazníckom správaní, trendoch, trhových analýzach a analýze konkurencie. Pokiaľ dostatočne poznáte smerovanie trhu a zákaznícke potreby, dokážete tieto informácie preniesť do kontinuálnych predajných aktivít ktoré prinášajú zákazky.

Zvyšujeme firmám predaj

  • Zavádzame funkčné CRM systémy
  • Pripravujeme databázy potenciálnych klientov
  • Nastavujeme predajné a akvizičné kampane
  • Školíme obchodníkov
  • Optimalizujeme procesy v obchodnom oddelení
  • Nastavujeme KPI, ukazovatele a ciele organizácie