GASTRO / HORECA

Trnavská Viecha

Trnavská viecha

Podpora predaja, event marketing, inovácie služieb

Forkys

Forky´s

Prieskum trhu a analýza správania zákazníkov

Dobrá Pekáreň

Dobrá pekáreň

Optimalizácia procesov, rozvoj trhov a biznisu

Pralinkovo

Pralinkovo

Dizajn, grafika, socials, content marketing

Aproxima

Aproxima

Consulting
a podpora predaja

Agentúra Manna

Agentúra Manna

Business development, service design, riadenie obchodu

Flov

Flov

Konzultácie zamerané
na rozvoj podnikania

Víno Alora

Víno Alora

Dizajn, grafika, content
business development

Iná Haluška

Iná Haluška

Optimalizácia procesov
& marketing

Nanuky Doruky

Nanuky do ruky

Marketing support
& podpora predaj

Delizie

Cukráreň Delizie

Procesný audit, marketing,
video tvorba

Mliečak Piešťany

Mliečak Piešťany

Výroba webu, marketing
personalistika

MALOOBCHOD / VEĽKOOBCHOD

Pantermoto

Pantermoto

Inovácie služieb, video produkcia, podpora predaja

Rozkvitnes

Rozkvitneš

Inovácie služieb
dizajn, grafika, kreatíva

Otom

Otom

Webdizajn, grafika,
eshop, sales

Klickovna

Klíčkovňa

Podpora predaja,
rast biznisu

Essegi

Essegi Slovakia

Optimalizácia procesov
business development

Slovenská aliancia moderného obchodu

Slovenská aliancia
moderného obchodu

Vzdelávanie, business development

Ježko Bežko

Ježko Bežko

Marketing support
dizajn služieb

Zdravé Ovocie

Zdravé Ovocie

Firemná kultúra,
riadenie ľudských zdrojov

TECHNOLÓGIE

Brutto

Brutto

Business consulting

Delcomp

Delcomp

Zvýšenie konkurencieschopnosti,
grafické práce

Via-Cesty

Via-Cesty

Headhunting,
náborové aktivity

Venandi

Venandi

Procesný audit &
business development

Bexpo

Bexpo

Business development
optimalizácia procesov

Millhill

Millhill

Procesný audit,
optimalizácia procesov

ZDRAVOTNÍCTVO

Lotos Klinika

Lotos Klinika

Dizajn služieb, riadenie
vzťahov so zákazníkmi

Symptomedica

Symptomedica

Project management,
rozvoj podnikania

SLUŽBY / SOCIÁLNE PODNIKY

Orol ANJ

Orol language school

Business development,
podpora predaja

Ivana Omastová

Ivana Omastová

Personal brand,
web, vizitky, grafika

Eva Jankolová

Eva Jankolová

Personal brand,
socials, grafika

Tana Szekely

Táňa Szekely

Video vizitka
personal brand

Prehliadky Trnavy

Prehliadky Trnavy

Tvorba nového webu,
business development

Kvalitne sluzby

Deeply

Inovácie služieb,
rozbeh podnikania

Mannafactory

MannaFactory

Business development, service design, riadenie obchodu