NAŠE SLUŽBY

Generačná výmena

nástupníctvo vo firme

Odovzdanie právomocí a úspešný priebeh generačnej výmeny

Prevedieme vás celým procesom generačnej obmeny, nastavíme stratégiu nástupníctva a prechod kompetencií, právomocí a zodpovedností.

Nástupníctvo v slovenských podnikoch

Generačná výmena je synonymom situácie, keď sa do riadiacej pozície spoločnosti má dostať niekto, kto firmu nebudoval od základov, resp. preberá fungujúci biznis a zároveň je to blízky rodinný príslušník zakladateľa spoločnosti. Človek ktorý má častokrát iné zmýšľanie, názory, skúsenosti, ale najmä sa narodil v inom časovom období. Často krát ani nezažil socializmus (na ktorý sa pôvodný majiteľ zvykne odvolávať). Inými slovami, nastáva situácia kedy vieme takmer s istotou povedať, že problematické miesto vzniká na strane vedenia spoločnosti.

V praxi sme sa už stretli s mnohými sprievodnými prejavmi generačnej výmeny. Niektoré problematické situácie sa odvíjajú od pôvodného majiteľa, no niekedy je problém na strane nastupujúceho riaditeľa. Pre obe strany je však dôležité uvedomiť si, že najhorší problém je ten, keď o pokračovanie v rodinnej tradícii nemá nikto záujem. Žiaľ aj toto je realita slovenských rodinných firiem. Mladí ľudia chcú často cestovať, odišli do zahraničia, venujú sa úplne inej práci (k rodinnému biznisu nemajú vzťah), alebo sa im skrátka nechce.

Ak je však situácia iná a „mladá krv“ sa chce v rodinnom podniku angažovať, je to z celoslovenského priemeru ten najlepší možný scenár. A aj keď prechod zodpovedností nebýva jednoduchý, tá najzákladnejšia podmienka je splnená – je tu niekto, kto má motiváciu rodinný podnik prebrať.

Generačná výmena v praxi

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú prechod právomocí – skúsenosti, vzdelanie, pohlavie nastupujúceho majiteľa, veľkosť firmy, odvetvie, ale aj citová väzba pôvodného majiteľa k spoločnosti a vzájomný vzťah obidvoch strán. V menších rodinných firmách bývajú často krát citové a rodinné vzťahy tým najčastejším kameňom úrazu. V týchto spoločnostiach existujú nepísané pravidlá, mnoho krát nenaplnené očakávania, ktoré sklesľujú triezvy pohľad na biznis, a na to čo je dôležité – zákazník, obchod a financie. V rámci našich služieb sa v prvom rade snažíme zaujať pozíciu nezávislého mediátora, aby došlo k naplneniu všetkých očakávaní na strane zainteresovaných zamestnancov, a aby sa generačná obmena nepremietla do vnútrofiremného boja o moc. Po vyriešení komunikácie a ľudských aspektov sa rovnako zameriavame aj na biznisové stránky – nastavenie controlingu, reportingu , KPI, budúceho smerovania spoločnosti, biznis modelu a strategického smerovania.

Proces generačnej obmeny

  • Zlepšenie komunikácie a pochopenia medzi starým a novým majiteľom
  • Nastavenie dohľadu pôvodného majiteľa nad fungovaním spoločnosti, aj po prechode všetkých kompetencií na nového riaditeľa
  • Nastavenie controlingu, porád a služby mediátora
  • Neprijatie nového riaditeľa zamestnancami spoločnosti
  • Manažérske školenia, mentoring a odovzdanie best-practices novému riaditeľovi

Cenová ponuka

Radi vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku