REALIZÁCIA PROCESNÉHO AUDITU

Venandi tienidá

Procesný audit Venandi

Inovácie v osvetlení

Spoločnosť Venandi sa venuje výrobe atypických tienidiel a svietidiel.  Je prvou a zatiaľ jedinou firmou na Slovensku, ktorá sa zaoberá výrobou dizajnových tienidiel a lámp na mieru. Najväčšou pridanou hodnotou spoločnosti je výrobný proces a neustále inovovanie.

Tienidlá sú ekologické a dizajn produktov je veľmi estetický – kombinácie rôznych druhov materiálov (sklo, keramika, drevo, rôzne druhy textilu, kovov a iných prírodných látok) v kombinácii s atypickými rozmermi, vytvárajú z týchto tienidiel inovatívny a hodnotný doplnok interiéru.

Optimalizácia procesov Venandi

Spoločnosť Venandi nás oslovila s prosbou o realizáciu procesného auditu, zoptimalizovanie činností vo firme, posúdenie efektivity firmy a návrhy riešení na zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu. Na základe našich agilných metód a inovatívnych postupov sme sa pustili do práce. Zrealizovali sme komplexný audit výrobných, obchodných a predajných procesov, so zameraním na zvyšovanie efektivity a implementáciu inovácií.

Ako prebiehal procesný audit

  • V prvom rade si je potrebné zadefinovať, čo je cieľom auditu. V prípade spoločnosti Venandi sa jednalo o zvýšenie efektivity výrobného procesu, zhodnotenie manažmentu inovácií a identifikovanie priestoru na znižovanie časových nákladov vo výrobe.
  • Následne sme sa venovali auditu obchodnej stratégie spoločnosti – zefektívnenie predajných procesov, komunikácie so zákazníkmi, cenotvorby a identifikácia priestoru na rast obchodnej marže.
  • Pokračovali sme auditom konkurencieschopnosti spoločnosti vzhľadom na substitučné produkty na trhu a segmentáciu zákazníkov.
  • Rovnako dôležitou témou bol audit možností diverzifikácie a expanzie spoločnosti na domácom trhu. Posúdenie pripravenosti spoločnosti na vstup na zahraničné trhy.

Procesný audit je reštart pre spoločnosť

Každá spoločnosť raz dospeje do situácie, kedy si nie je istá budúcimi rozhodnutiami. Výhodou procesného auditu je nezávislé zhodnotenie vnútorných procesov, vonkajších trhových vplyvov a konkurecie. Procesný audit nemá presne stanovenú štruktúru a realizujeme ho v každej spoločnosti individuálne. Výsledkom auditu je nezávislý posudok aktuálnej situácie, s konkrétnymi návrhmi na zlepšenie.