NAŠE PRÁCE

Rozbehli sme Prehliadky Trnavy

Od nápadu k biznisu

Jednou z hlavných tém ktorým sa v agentúre venujeme, je tvorba efektívnych biznis modelov. Zameriavame sa primárne na etablované spoločnosti, ktoré potrebujú diverzifikovať svoje podnikanie, zvýšiť predaj, reagovať na interné / trhové zmeny, alebo zmeny zákazníckych preferencií.

Rovnako však pomáhame začínajúcim podnikateľom premeniť svoj nápad a záľubu na zarábajúce podnikanie. Metód vstupu na trh existuje viacero a neexistuje univerzálny spôsob. Je potrebné brať do úvahy analýzu konkurencie, substitučné produkty na trhu, cenotvorbu, kúpyschopnosť obyvateľstva, zákaznícke segmenty.. až po branding a príbeh značky. Celým procesom prevádzame začínajúcich podnikateľov a výsledkom je efektívny biznis model, postavený na dátach a kreatíve.

Výroba novej webovej stránky

Pre Prehliadky Trnavy sme vytvorili novú, rýchlu a responzívnu webovú stránku, ktorá obsahuje rezervačný systém. Webka bola robená tak, aby dokázala vytvárať rezervácie pre hlavné cieľové skupiny: turistov, školy, rodiny s deťmi, dôchodcov. Okrem webu sme poskytovali odborné poradenstvo pri cenotvorbe a vytváraní jednotlivých prehliadok.

Základy fungujúceho biznis modelu

Webová stránka je však len distribučné miesto, ktoré okrem informačnej a estetickej funkcie musí v prvom rade predávať. Je len omrvinkou v celej strategickej skladačke úspešného biznis modelu. Odpoveď sa ukrýva v pochopení stratégie predaja.

Pre spoločnosť sme tak zrealizovali široké portfólio
kľúčových aktivít:

  • Zadefinovanie zákazníckych segmentov a pochopenie potrieb a motivácie k nákupu
  • Nastavenie cenotvorby produktov
  • Vytvorenie CRM systému na zbieranie dát o zákazníkoch
  • Analýza trhového a konkurenčného prostredia
  • Nastavenie akvizičných a predajných kampaní založených na psychológii predaja
  • Vytvorenie propagačných materiálov a firemnej prezentácie