Dobrý deň, čakali sme na Vás, my sme

Reklamná agentúra Trnava

Reklamná agentúra Trnava

zvyšujeme firmám predaj

Strategický marketing pre rok 2024

Ak ste hľadali marketingovú agentúru v Trnave, ste na správnom mieste. Zvyšujeme firmám predaj, sme cenovo dostupní, a za našu prácu hovoria výsledky. Dohodnime si spolu telefonát a nebudete ľutovať! To čo nás odlišuje je predovšetkým komplexnosť . V prvom rade sme orientovaní na predaj, obchodné stratégie a ovplyvňovanie nákupného správania. Sme efektívna reklamná agentúra Trnava, ktorá vám pomôže zvýšiť predaj!

Naši klienti v Trnave

Spýtajte sa na našu prácu u našich dlhodobých klientov

Dobrá pekáreň

Dobrá Pekáreň

In Haluška

Iná Haluška

Forkys

Forkys

Zdravé Ovocie

Sme komplexná reklamná agentúra Trnava

Sídlime na Paulínskej ulici v Trnave a pozývame vás na kávu!

Zlepšujeme biznis modely firiem

Vytvárame lovebrandy

Inovujeme produkty a služby

Robíme kreatívny obsah

Cenová ponuka

Radi vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku

V roku 2024 rozhoduje komplexnosť

V dnešnej dobe sa často zamieňajú pojmy. Marketing nie je iba správa sociálnych sietí, tak ako ho mnohí v dnešnej dobe prezentujú. Pripravili sme si preto checklist, ktorý vám pri výbere správnej agentúry pomôže. Tu je zoznam vecí, ktoré musí dobrá reklamná agentúra ovládať:

 • Správne nastavenie cenotvorby, výpočet hrubej marže a predovšetkým pridanej hodnoty
 • Optimalizácia distribučných kanálov a výpočet efektivity
 • Zlepšenie podpory predaja / up-sell, cross-sell, a samozrejme inovácie produktov a služieb
 • Využitie behaviorálnej psychológie v komunikácii
 • Schopnosť získať relevantnú spätnú väzbu, napr. formou fokusových skupín
 • Nastavenie stratégie priameho predaja a implementácia do CRM systému

Ak toto váš aktuálny / potenciálny dodávateľ nedokáže, tak sa takmer s určitosťou nejedná o experta na marketing. pravdepodobne len „vyklikáva reklamy“, alebo robí príspevky v Canve na sociálne siete. Nás to štve, pretože sa kvôli tomu z marketingu stal absúrdny svet, ktorý je plný šarlatánov. A vás to štve, pretože platíte za niečo, čo vám neprináša výsledok.

Ako zvýšiť konkurencieschopnosť firmy

Ak chcete aby ste predávali viac, musíte byť lepší ako konkurencia. V dnešnej dobe má zákazník na výber. Rozhoduje sa na základe mnohých faktorov a po zvážení mnohých parametrov nakúpi u vás, alebo nakúpi u konkurencie. Z tohoto pohľadu delíme konkurenciu na priamu (totožné, alebo veľmi podobné produkty) a nepriamu konkurenciu (zákazník si zvolí podobný resp. substitučný produkt). Faktorov je veľa a opäť uvádzame sériu otázok, na ktoré musíte poznať odpoveď pred tým, ako začnete vkladať peniaze do reklamy:

 • Poznáte silné a slabé stránky vašej priamej a nepriamej konkurencie?
 • Je cenová politika naozaj hlavný dôvod prečo zákazníci nakupujú u konkurencie?
 • Viete čo zákazník skutočne chce a potrebuje?
 • Viete na čom sa dá postaviť silná predajná kampaň?
 • Je váš biznis model naozaj funkčný a zároveň efektívny?
 • Sú vaše interné procesy a ľudské zdroje nastavené optimálne?
 • Máte nákladovú štruktúru firmy plne pod kontrolou?
 • Máte plán reinvestovania príjmov do budúceho rozvoja firmy?
 • Máte prehľad v grantoch a možnostiach získania finančných prostriedkov?

Pokiaľ nemáte firmu zoptimalizovanú zvnútra, postavnú na jasných trhových dátach, tak nad platenou reklamou ani neuvažujte. Marketingová komunikácia musí byť vždy postavená na faktoch, nie na domnienkách. Biznis model je hnacím motorok každej firmy. Jedná sa o proces, akým firma dokáže využívať vstupy a následne ich premieňať na produkty a služby s pridanou hodnotou. Pred začatím akejkoľvek spolupráce vždy vypracujeme audit biznis modelu spoločnosti, aby sme si boli istí či existuje priestor na zlepšenie. Naša marketingová a reklamná agentúra Trnava je vám plne k dispozícii a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

Svet ovláda video a emócia

Ak sa rozprávame o marketingovej komunikácii, v roku 2024 je jasným víťazom video formát. Zabudnite na nudné príspevky, musíme pracovať s príbehom, emóciou a nastaviť dlhodobú komunikačnú stratégiu. V našej agentúre tvoríme obsah, ktorý má skutočné výsledky. Aj tu prikladáme checklist, ktorý zaručuje úspech:

 • Potrebujete mať vytvorený kreatívny content plán, na mesačnej báze
 • Potrebujete aplikáciu, ktorá prepojí všetky platformy a plánovanie obsahu je pod kontrolou
 • Potrebujete vytvárať videá aspoň 4 krát do mesiaca (scenár, strih, titulky, hudba)
 • Stories na Facebooku a Instagrame minimálne 1x za deň
 • Ak chcete byť lepší ako konkurencia, potrebujete dronové a letecké zábery
 • Obsah je potrebné zdieľať na Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, podľa potreby Linkedin
 • Platené reklamy je potrebné nastavovať strategicky
 • Je potrebné pracovať s podporou predaja (súťaže, poukážky, eventy)
 • Samozrejme, všetko potrebujete pekna nafotené, profesionálnou technikou

Vždy záleží od typu subjektu. Naša reklamná agentúra Trnava sa venuje každému klientovi individuálne a pri práci dbáme na precíznosť. Začíname rýchlym procesným a marketingovým auditom, počas ktorého identifikujeme priestor na zlepšenie biznis modelu spoločnosti. Vo väčších spoločnostiach sa táto téma dotýka aj personálnych otázok, alebo firemnej kultúry. Pokračujeme analýzou trhového prostredia, zákazníckeho správania, a samozrejme vyhodnotenia silných a slabých stránok konkurencie. Všetky zistené informácie spojíme dokopy a následne vytvoríme koncept marketingovej stratégie, ktorá je postavená na dátach. Do nej potom implementujeme aspekty behaviorálnej psychológie, zameriame sa na kreativitu a dôležitá je aj práca s emóciou. Našim cieľom je vytvoriť plán, ktorého výsledkom je príťažlivá a rozoznateľná značka na trhu, ktorú zákazníci milujú.

Pomohli sme už desiatkam spoločností s rozvojom predaja. Naši klienti sa nachádzajú na celom Slovensku. Nepoužívame unifikované riešenia, ale vždy vytvárame riešenia na mieru. Neváhajte nás kontaktovať a dohodnime si spolu nezáväznú konzultáciu. Radi vám ukážeme konkrétne výsledky práce a projekty na ktorých sme pracovali.
Tešíme sa na Vás!