PODPORUJEME A ROZVÍJAME

Kultúrny a kreatívny priemysel

Kultúrny kreatívny priemysel

Rozvíjame kultúru a umenie

Kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) zahŕňa širokú škálu odvetví zameraných na tvorbu, výrobu a distribúciu kultúrnych a kreatívnych produktov a služieb. Jedná sa o veľmi významný sektor, do ktorého spadá napr. filmový a televízny priemysel, hudobný priemysel, dizajn, móda, výtvarné umenie, divadlo, tanec, a mnoho ďalších. Vysokým percentom sa podieľa na zamestnanosti Slovenska a prispieva k tvorbe identity, inováciám, ekonomickej konkurencieschopnosti a kvalite života.

V našej agentúre sa venujeme najmä rozvoju mladých talentov a začínajúcich spoločností, ktoré v tomto segmente pôsobia. Jedným z nich je aj spoločnosť Otom, ktorá sa venuje výrobe šperkov z keramiky.

Výroba novej webovej stránky

Tomáš Kučera, ktorý je zároveň jeden z najlepších interiérových dizajnérov na Slovensku, sa rozhodol svoje vedomosti z architektúry premietnuť aj do výroby unikátnych doplnkov z pálenej keramiky. Otom je slovenský produkt v svetovom dizajne. Pre jeho šperky sme vyrobili kreatívnu webovú stránku s eshopom.

Rozvíjame kultúrny a kreatívny priemysel

Kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu sa aktívne venujeme od roku 2018. Odvtedy sme boli zapojení do viacerých projektoch, ktorý tento segment podporujú, vrátane analýzy trhového prostredia slovenskej audiovízie. Našim cieľom je prepájanie autorov, kreatívcov, start-upov a umelcov s reálnymi trhovými príležitosťami. Pomáhame im s nastavovaním biznis modelov, overovaním konkurencieschopnosti a potenciálu prototypov a nastavovaniu marketingových a predajných stratégií.

Predaj dizajnových produktov s umeleckou hodnotou, je napriek čoraz väčším trendom komplikovaný. Jedná sa totižto o produkty, ktoré majú vo svojej kategórii obrovské množstvo substitútov. Okrem iného tu zohráva veľkú úlohu aj sila značky a komunikačná stratégia. Z toho dôvodu je potrebné, aby mala spoločnosť presne zadefinovanú cieľovú skupinu zákazníkov.


Kultúrny a kreatívny priemysel

Pomáhame podnikateľom s predajom

Klientovi sme vyrobili webovú stránku, spolu s eshopom na mieru. Konzultovali sme jej vznik nie len po technickej stránke, ale aj po stránke užívateľskej. Identita spoločnosti je postavená na luxusnom stvárnení keramickej tvorby. Za jednoduchými šperkami sa skrýva množstvo hodín prípravy materiálu, vypaľovania v peci a následne jemné ručné opracovanie šperku. Pri tvorbe eshopu sme kládli veľký dôraz na každý jeden detail. Rovnakým spôsobom sú totižto vyrábané samotné šperky – ručne, precízne a stelesňujú najdôkladnejšiu umeleckú prácu s dôrazom na estetiku a umeleckosť.