Naše práce

10 000 účastníkov a vyše 50 podujatí

Skúsenosti sú neprenosné

Za posledné 2 roky sme zrealizovali vyše 50 vzdelávacích podujatí, workhopov a seminárov, na ktorých sa spolu zúčastnilo vyše 10 000 účastníkov. Realizovali sme ich primárne pre podnikateľov, ale viaceré z nich boli zamerané aj pre start-upy, začínajúcich podnikateľov a pre vysoké školy.  Prednášky sme zastrešovali v spolupráci s mnohými významnými organizáciami: Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Národné podnikateľské centrum v Trnave, Slovak Business Agency, Kreatívne centrum Nitra a mnohými ďalšími.

Základy fungujúceho bizis modelu

Sme veľmi radi že môžeme naše vedomosti posúvať ďalej, vzdelávať a pomáhať firmám v dosahovaní ich úspechov. Rovnako sa tešíme, že na každom jednom podujatí ste nás „zasypali“ množstvom otázok, a že sa každý event po skončení premenil na vzájomný networking. Škála tém ktoré školíme je naozaj široká:

• Biznis plány a biznis modely
• Cashflow a cenotvorba v podnikaní
• Ako škálovať produkt
• Diverzifikácia podnikania a podpora predaja
• Strategický marketing a predaj
• Inovácie produktov a služieb
• Kreatívny marketing a branding
• Podnikanie s úspechom
• Kreativita v biznise
• Ako naštartovať a rozbehnúť podnikanie
• Kariérny rozvoj a uplatnenie na trhu
• Sociálne podnikanie na Slovensku