Zlepšenie a inovovanie biznis modelu

Biznis model je súhrn všetkých procesov, činností a strategicky premyslených aktivít, ktoré firma vykonáva za účelom predaja. V súčasnosti má každá firma na trhu veľké množstvo priamej a nepriamej konkurencie. Úlohou správne nastaveného biznis modelu je ponúknuť zákazníkovi to najlepšie riešenie.

Biznis model je tajný recept každej firmy

Prirovnajme celé fungovanie firmy k receptu. Aj keď budú viaceré spoločnosti vychádzať z rovnakých surovín, výsledok bude vždy rozdielny. Vo väčšine prípadov teda nerozhodujú vstupné suroviny (každý ich môže mať k dispozícii v takmer identickej kvalite), ale rozhoduje to ako vstupné suroviny spracujeme, ako ich naservírujeme, ozdobíme, ako ich odprezentujeme a ako zaujmeme a motivujeme zákazníka k ďalšej návšteve. Biznis model je umenie majiteľa vyťažiť maximum z toho čo máme. Ako sa odlíšiť, ako predať produkt s príbehom, s úsmevom a s premysleným predajným a popredajným servisom.

No-code riešenia a inovácie v biznis modeli

To čo ohrozuje firmy najviac je prevádzková slepota. Je to skutočnosť, ktorému sa nedá vyhnúť. Každý majiteľ je postupom času zaťažení operatívou, administratívou, a inými skutočnosťami ktoré bránia jeho nezávislému a sebakritickému pohľadu na svoje podnikanie. Inovačná a kreatívna agentúra pomáha firmám poukázať na skryté nedostatky ktoré majitelia často prehliadajú. A verte nám, jedná sa vo väčšine prípadov o jednoduché a kozmetické úpravy, ktoré však pre zákazníka znamenajú viac, ako si myslíme. Zákazník totižto nerieši vaše vnútorné fungovanie, ani ako ste produkt vyrobili. On si ho chce jednoducho kúpiť, a mať pocit že svoje peniaze investoval rozumne. Všíma si na vás úplne iné veci, ako vnímate vy.

Unikátna trhová pozícia

Cieľom našich služieb je vytvorenie unikátnej trhovej pozície. Jedná sa o hlavný zmysel inovácií v biznis modeli. Po obsadení tejto pozície si spoločnosť získa výnimočné miesto u kľúčových zákazníkov, a značka sa postupne začína premieňať na „lovebrand“, teda na značku, ku ktorej majú zákazníci citovú väzbu.

Unikátnu trhovú pozíciu zobrazuje uvedený obrázok. Firmy by sa mali nažiť, aby biznis model bol prienikom dvoch kružníc: toho v čom sme naozaj dobrí + toho čo zákazník skutočne potrebuje. A zároveň na nás konkurencia nestačí. Väčšina firiem sa však nachádza v žltom poli. Našim cieľom je dostať vašu firmu do zelenej pozície.

Máte záujem o službu?