Webinár: Adaptácia obchodných procesov trhovým zmenám

Prinášame vám záznam z webináru, v ktorom sa Juraj Kučera venoval téme adaptácie obchodných procesov trhovým zmenám. Vo webinári sú spomenuté nasledovné témy:

  • Ako sa firmy adaptovali zmeneným trhovým podmienkam
  • Ako koronavírus ovplyvnil predaj a fungovanie spoločností
  • Ako boli firmy „nútené“ digitalizovať sa a ako im to pomohlo
  • Ktoré vnútrofiremné oblasti bolo potrebné najviac zmeniť aby firma prežila
  • Ako nám pomôže obchodný audit v budúcom období