Výkonnostný marketing, postavený na dátach a správnej stratégii vám prinesie kľúčových zákazníkov

V dnešnej digitálnej dobe, je kľúčové byť na trhu dostatočne viditeľný. Správna stratégia vám zabezpečí, aby sa o vašom produkte / službe dozvedeli správni zákazníci. S čo najmenším rozpočtom. Zabezpečujeme výkonnostý marketing, dizajn, programovanie, UX, UI a webdizajn.

Pre našich klientov realizujeme nasledovné služby:

Výkonnostný marketing

  • Podporíme vaše predajné aktivity využitím formátov online výkonnostného marketingu. Od Google, cez Facebook a iné sociálne siete, až po YouTube.
  • Vďaka širokým možnostiam cielenia online reklám oslovíme vysoko relevantné publikum so záujmom o vaše služby a produkty. Ďalšou z výhod výkonnostného online marketingu je jeho merateľnosť.
  • Využitím analytických nástrojov a trackovaním rozsiahlej škály metrík, kampane vyhodnocujeme a optimalizujeme pre maximálny výkon. Vhodné riešenie nájdeme aj pre váš biznis

Content marketing

  • Vďaka content marketingu získate vzťah. Nehovoríme o tom partnerskom, skôr o priateľskom. Postupne budovanom, založenom na dôvere a vzájomnej pomoci. S kým? S vašim publikom.
  • Pri tvorbe content marketingovej stratégie pre vašich užívateľov využívame techniky, ktoré nám pomáhajú vytvárať a zdieľať hodnotný, relevantný, konzistentný obsah, za účelom zaujať a získať si také publikum, ktoré má o tému skutočný záujem a je pravdepodobné, že u klienta nakúpi alebo splní iný požadovaný cieľ.

Kreatívny branding & design

Produkujeme funkčné web dizajny obsahujúce moderné prvky UI & UX založené na „best-practices“ so zameraním na zjednodušenie zákazníckej cesty a podporu konverzií. Okrem webových riešení vieme pripraviť modernú komunikáciu príspevkov pre sociálne siete alebo výkonnostný marketing. Pri navrhovaní dizajnu využívame silu tvorivosti na transformáciu identity značiek tak, aby sa zvýšila atraktivita komunikácie. Naše dizajny sú čisté, prehľadné a zo zameraním na čo najväčšiu interakciu užívateľa.

Programovanie

Ako jedna z mála digitálnych agentúr na trhu vieme „In – House“  okrem marketingu a stratégie technicky pokryť kompletný IT vývoj online projektu a celý jeho životný cyklus od dizajnu, programovania, testovania, až po uvedenie na trh. Naše projekty tvoríme v súlade s GDPR, sú optimalizované pre vyhľadávače a responzívne na všetky zariadenia s high-end technológiami. Máme skúsenosti s vývojom a manažovaním korporačných CMS systémov a vieme zabezpečiť komunikáciu so zahraničnými IT oddeleniami.

Zvýšenie povedomia o značke

Ku každej značke pristupujeme individuálne s cieľom zachytiť jej podstatu a pomôcť jej stať sa nezameniteľnou. Tvorbou unikátnej a jednotnej komunikačnej stratégie zvyšujeme povedomie značiek, tak aby firma posilnila postavenie na trhu a zvýšila svoju komunikačnú hodnotu. Tým ľahko dokážeme nadviazať kontakt s potenciálnymi zákazníkmi. Zákazníci rozpoznávajú veľa značiek. Pomôžeme vám stať sa tou, ktorú si vybavia ako prvú ( top-of-mind ) a strategickým budovaním povedomia si túto pozíciu udržať.

Správa sociálnych sietí

Sociálne siete už dávno nie sú o predbiehaní sa v počte lajkov. Vrátili sa tam, kde začínali – k užívateľom. Práve ich potrebujete na preplnenom feede upútať a vytvoriť si s nimi vzťah. Systematickou komunikáciou získavame lojálnu komunitu užívateľov, ktorá sa stane aktívnou súčasťou vašej značky. Pre našich klientov riešime komplexnú správu sociálnych sietí s nastavenými cieľmi, ktorých napĺňanie vyhodnocujeme v pravidelnom reportingu. Postupy dokážeme automatizovať a klientom tak šetriť čas.

Máte záujem o službu?