Tvorba business plánov v praxi

Tvorba business plánov v praxi

Čo sa dozviete:

• Prečo v podnikaní plánovať?
• Ako (ne)plánovať pri rozbiehaní vlastného podnikania?
• Techniky podnikateľského plánovania.
• Sila podnikateľských modelov
• Business Model Canvas (BMC)
• Ako vytvoriť biznis model budúceho podnikania
• Prečo ho budete potrebovať a čo musí obsahovať
• Dizajnovanie biznis modelu