Strategické riadenie predaja služieb

strategické riadenie predaja služieb

Predaj služieb už nie je len o hľadaní potenciálneho zákazníka, alebo úvodnom cold-calle. V záplave konkurencie a existencii veľkého množstva substitútov, sa úspešnosť predaja odzrkadľuje najmä v schopnostiach konzultanta. Aj ten sebelepší produkt / služba môže stroskotať, pokiaľ nie je zvládnutý predajný proces. Platí to najmä v prípade služieb, ktoré si vyžadujú vysokú mieru komunikačných a prezentačných zručností, dokonalom poznaní tvorby obsahu, psychológie predaja a personal brandingu.

Vitajte na našom workshope Strategické riadenie predaja, v ktorom sa s Vami podelíme o naše 10 ročné skúsenosti v oblasti predaja služieb.

Predajný proces má viacero častí. Odzrkadľuje konkrétny typ služby, trhové prostredie, účel služby, a mal by byť dokonale zvládnutý aj z pohľadu stratégie a vyhodnocovania úspešnosti. Spoločnosti však často zabúdajú, že v centre pozornosti je vždy zákazník. Musíme pochopiť jeho aktuálnu pozíciu, potreby, motiváciu a naformulovať našu komunikáciu tak, aby bola pre klienta pochopiteľná, transparentná, a aby v maximálnej miere znížila riziko počiatočnej nedôvery.

Predajný proces je potom akousi pomyselnou cestou zákazníka, na ktorej spoznáva našu službu a neustále vyhodnocuje hodnotu za peniaze. Cesta zákazníka začína prvým kontaktom s konzultantom a mala by končiť nákupom a vybodovaním lojality a dlhodobej spolupráce. Na našom celodennom workshope sa dozviete, ako cestu zákazníka čo najviac skrátiť a ako pristupovať k predaju strategicky.

HARMONOGRAM KURZU:

1 Cesta zákazníka
– Pozerajme sa na službu očami zákazníka
– Stratégia see-think-do-care

2 Psychológia nákupných rozhodnutí
– Ako využiť emócie v podpore predaja
– Ako zvýšiť dôveru v naše služby

3 Ako na silný personal branding
– Budujeme silnú osobnú značku
– Ako byť viditeľní na trhu plnom konkurencie

4 Efektívna tvorba obsahu
– Ako tvoriť obsah, ktorý podporí náš predaj
– Stratégia freemium v praxi

5 Tréning komunikačných zručností
– Ako zlepšiť a trénovať komunikačné zručnosti
– Sebavedomé prezentovanie pred klientom

6 Strategické riadenie predaja
– Ako nastaviť predajný plán
– Ako nastaviť KPI
– Práca s dátami , CRM, open-source nástroje

Dĺžka trvania kurzu: 8 hodín (tento kurz realizujeme fyzicky)

Cena kurzu: 350 EUR (nie sme platcami DPH)

Voľné termíny Marec 2022:

  • 18.3.2022 08:00 – 17:00
  • 25.3.2022 08:00 – 17:00
  • 26.3.2022 10:00 – 19:00