Starter-pack začínajúceho podnikateľa

starter pack začínajúceho podnikateľa

Keď sa v spoločnosti oslavuje pracovný úspech, výročie, alebo akákoľvek príjemná udalosť, je to pre všetkých zamestnancov spoločnosti veľmi príjemný moment. Konateľ prednesie pár slov na úvod, no na pozadí jeho myšlienok je okrem radosti nikdy nekončiaci proces premýšľania nad tým, čo bude zajtra. Je to akýsi údel. Údel zodpovednosti za chod spoločnosti, za riziká, a zamestnancov. Na druhú stranu, pocit radosti z vybudovania vlastnej spoločnosti, sa nedá ničím nahradiť.

Pre začínajúcich podnikateľov sme si pripravili prednášku, pri ktorej príprave sme sa vrátili v čase. Premýšľali sme nad množstvom chýb, ktoré sme v začiatkoch urobili. V začiatkoch podnikania sa totižto človek teší z každej radosti. Je motivovaný zvládať vysoké pracovné nasadenie a aj veľa hodín nadčasov. Z dlhodobého hľadiska je to však neudržateľné a konateľ si postupne vybuduje akýsi prirodzený systém práce. To či je efektívny, a ako dlho tento proces vlastne trvá je vždy individuálne. Práve preto sme sa snažili na prednáške porozprávať o najčastejších chybách, ktoré sa vyskytujú v úvode podnikania.

Veríme, že sa nám podarilo účastníkov inšpirovať a že si z prednášky odniesli to, čo nám pred niekoľkými rokmi chýbalo.