Riadenie marketingu a kreatívy

riadenie marketingu a kreatívy

Pre budúcich podnikateľov sme si aj v roku 2022 pripravili online podujatia, ktoré ich pripravia na svet podnikania. Začali sme marketingovou stratégiou a kreatívou. O tom ako ju správne nastaviť, prečo vychádzať z trhovej analýzy a na aký segment cieliť sme prednášali už na prvom workshope dňa 13.1.2022. Na podujatí sa zúčastnili firmy a začínajúci podnikatelia z celého Slovenska. Všetkým podnikateľom sme sa snažili dať praktické tipy na začiatky podnikania – ako sa odlíšiť a zvýšiť rozpoznateľnosť značky v boji s konkurenciou. Povedali sme si, ako dôležité je dokonale poznať svojich zákazníkov a akým spôsobom zvýšiť hodnotu nášho produktu. Na praktickom pokračovaní workshopu sme nadviazali na teoretickú prednášku a získané informácie aplikovali už na konkrétne podnikateľské nápady. Každá firma si pripravila prezentáciu svojho podnikania, ktorú sme spolu s ostatnými účastníkmi zhodnotili a poskytli tipy a rady na zlepšenie. Prednášku sme ukončili tipmi ako vytvoriť príbeh značky, ktorý zaujme a ako správne a efektívne komunikovať so zákazníkmi. Veríme, že si začínajúci podnikatelia z prednášky odniesli inšpiráciu do podnikania a že o pár rokov sa znova stretneme s už prosperujúcimi podnikateľmi.

Počas podujatí sme účastníkom odpovedali na nasledovné otázky:

» Začínam s podnikaním a potrebujem sa odlíšiť
» Mám záľubu, ale konkurencie na trhu je veľa
» Potrebujem otestovať, či o produkt / službu bude záujem
» Mám priestor na modifikáciu produktu / služby a chcem vedieť čo zákazníci skutočne chcú
» Ako robiť marketing pre účely predaja

Hlavné témy podujatí:
» Prečo často vidíme naše produkty / služby inak ako zákazníci
» Prečo si zákazník nekúpi produkt po prvom telefonáte / e-maile
» Ako loviť zákazníkov v mase followerov
» Ako sa učiť od konkurencie a odlíšiť sa od nej
» Ako nerobiť marketing pre marketing
» Ako robiť obchod strategicky, a správne komunikovať

Bezplatná registrácia TU