Náborové aktivity pre VIA – CESTY, s.r.o.

Pre nášho klienta s ročnými tržbami 5 mil. EUR, sme úspešne zrealizovali headhunting, teda identifikáciu a zamestnanie vyhovujúceho pracovníka pre pozíciu obchodného riaditeľa, pre český a poľský trh.

Headhunting a hľadanie pracovníkov

Výberový proces prebiehal podľa požiadaviek klienta a trval niekoľko mesiacov intenzívnej práce. Požiadavky a kritériá na uchádzača boli veľmi prísne. Celý proces bol zložitejší z toho dôvodu, že sme primárne necielili na pracovníkov ktorí by hľadali prácu, a teda sme nevyužívali ani pracovné portály. Cieľom bolo nájdenie a kontaktovanie osobností, ktoré podávajú vysoké pracovné výkony a mali by záujem o diskusiu o potenciálnej zmene zamestnania a využitie našej ponuky. Po identifikácii potenciálnych uchádzačov, sme realizovali hĺbkové rozhovory, počas ktorých sme s nimi odštartovali sériu stretnutí a diskusií. Aj tento proces bol pomerne zložitý, nakoľko identifikovaní pracovníci neboli nútení a ani tlačení do zmeny zamestnania. Cieľom klienta bolo však odovzdanie riadenia českej a poľskej pobočky do rúk experta. Po mnohých kolách rozhovor, stretnutí a nastavovania podmienok sa nám túto úlohu podarilo splniť. Aj napriek pretlaku v sektore obchodu je stále núdza o kvalitných obchodníkov s dostatočnými komunikačnými a riadiacimi schopnosťami. S klientom pokračujeme v ďalšej spolupráci a zabezpečujeme ďalšie náborové aktivity.

VIA-CESTY, s.r.o.

Spoločnosť VIA – CESTY, s.r.o. je stavebná spoločnosť, ktorá sa venuje frézovaniu ciest. Jedná sa o profesionálnu spoločnosť, ktorá je vo frézovaní ciest jednotkou na slovenskom trhu. Má najmodernejšie strojné vybavenie, kvalifikovaných pracovníkov (frézarov) a množstvo úspešných realizácií. Okrem slovenského trhu spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, v Poľsku a na Ukrajine. Sme veľmi radi za dlhodobú spoluprácu a prejavenú dôveru.