Personal identity pre dominikkralovic.sk

Pre nášho klienta dominikkralovic.sk sme vytvorili kompletnú personálnu identitu. Aj živnostníci a slobodné povolania nás kontaktujú s prosbou o nastavenie predaja. V tomto prípade sa jednalo o predaj finančných produktov. Po realizovaní obchodného auditu, sme zistili veľké množstvo informácií, ktoré bolo potrebné vziať do úvahy. Jednou z nich je fakt, že tento typ podnikania je spojený s vysokou mierou nedôvery. Jedná sa totižto o B2C segment, ktorý u koncového zákazníka nie je veľmi obľúbený. Životné poistenie a finančné produkty sú síce dôležité, avšak množstvo predajcov a ich predajné postupy, nie vždy vytvárajú dobrý dojem.

Design thinking v B2C segmente

Klientovi sme sa preto snažili odovzdať čo najviac informácií o zákazníckom správaní a spoločnými silami definovať ideálny, nenútený a profesionálny predaj. Kvalita služieb, prezentácia, odbornosť, otvorenosť a transparentnosť, tu boli často opakované termíny.

Personálna identita

Pre klienta sme vytvorili základný balík produktov, ktoré bude pre výkon svojej činnosti potrebovať. Vizuálne odlíšenie, webstránku, nafotenie profesionálnych fotografií, a rovnako aj kurz telefonického predaja. Práve efektívna distribúcia je v tomto segmente komplikovaná a kladie vysoký dôraz na sebaprezentáciu a komunikačné zručnosti.