Peak point tržieb

V rámci našej konzultačnej činnosti máme možnosť stretávať veľké množstvo firiem a pomáhať im nastavovať firemné procesy tak, aby dokázali zvládnuť často neľahkú podnikateľskú situáciu. Spoznávame mnohé fascinujúce podnikateľské príbehy, nastavujeme stratégie, pomáhame pri zvyšovaní obratu, diverzifikácii, procesnom a projektovom riadení, ale aj ľudských zdrojoch. Napriek tomu že sa jedná o podnikateľské subjekty z rôznych segmentov, príčina problémov býva často rovnaká a existujú určité situácie, ktoré sa v podnikateľských príbehoch slovenských malých a stredných podnikoch opakujú. Rozhodol som sa pre to založiť krátky „seriál“ o zaujímavých zisteniach z praxe. Pokiaľ sa v niektorých situáciách nájdete, neváhajte ma kontaktovať. Spolu si poradíme!

Jednou z najčastejších situácií z pohľadu obchodu je tá, kedy spoločnosť zdanlivo vyčerpala svoj trhový potenciál v rámci svojich interných kapacít. Tržby sa posledné roky držia na pomerne rovnakej úrovni a kapacita firmy je vyťažená na maximum. V ideálnom prípade spoločnosť vykazuje vysokú pridanú hodnotu a cash flow spoločnosti je v zelených číslach. Spoločnosť síce bez problémov funguje, avšak pri prehliadaní daného stavu sa čoskoro môže objaviť stagnácia. Krivka vývoja osobných nákladov takmer nikdy nie je stabilná, ale má rastúci charakter.  Ak si uvedomíme pnutia a rapídne zmeny na trhoch, či už z pohľadu dodávateľsko-odberateľských vzťahov, konkurenčných tlakov, ale aj finančno-menovej situácie, čoskoro sa môže objaviť podnet, ktorý danú situáciu skomplikuje. Spoločnosť by vždy mala premýšľať nad diverzifikáciou a nebyť odkázaná na mnoho krát skloňované Paretovo optimum. Ako danú situáciu vyriešiť ? Ako obrat spoločnosti? Je potrebné modifikovať operatívne riadenie? Hľadať nových odberateľov ? Diverzifikovať výrobu ? Rozšíriť pôsobenie na iné trhy ? Je možné získať externé finančné zdroje? Využitie business poradenstva vám s touto situáciou pomôže a zaručí vám nezaujatý a odborný pohľad vec.

Z našich skúseností vieme, že niekedy manažment prehliada zdanlivo nepodstatnú vec, ktorá však ovplyvňuje mnohé iné procesy. Riešenia podobných situácií teda nemusia byť zložité a ani nemusia vyžadovať obrovské úsilie. Stačí len osloviť konzultanta s dostatočnou odbornosťou, ktorý príčinu problémov odhalí. Výsledkom je stručný, presný a jasný návrh riešenia s merateľným výsledkom. A presne takéto služby poskytujeme v Centire.  Neváhajte ma kontaktovať.