Optimalizácia procesov a digitálna transformácia firmy

Meniace sa trhové prostredie, rastúce nároky zákazníkov, technologický vývoj a aktivita konkurencie vytvárajú tlak nie len na inovácie a investície, ale aj na riadenie spoločnosti. Optimalizácia procesov je v post-pandemickej dobe aktuálnejšia než kedykoľvek pred tým a priamo súvisí s digitálnou transformáciou firmy. Ak sa prudko menia trhové podmienky, je len otázkou času kedy interné firemné procesy prestanú vyhovovať. Optimalizácia procesov je nástroj ako zabezpečiť vnútrofiremnú integráciu firmy do tohoto nového prostredia. Sledujeme pri nej časovú úsporu, promptnosť komunikácie, zníženie komunikačného šumu, zefektívnenie porád a delegovanie úloh, celkovú výkonnosť firmy, KPI a v konečnom dôsledku spríjemnenie pracovného prostredia.

Digitálna transformácia firmy je budúcnosť

Úlohou digitálnej transformácie firmy je prechod na nové nástroje, ktoré zefektívňujú fungovanie biznisu. Budete možno prekvapení, ale nemusí sa jednať o cenovo náročné riešenia. Mnohé z nich (tie ktoré máme najradšej) majú podobu non-code riešení, resp. verejne dostupných toolov. Najťažšou úlohou prechodu na tieto riešenia je osvojenie týchto nástrojov zamestnancami. Digitálna transformácia by mala byť teda postupná a dobre nastavená z časového hľadiska. Nástrojov a možností je síce veľa, najlepšie riešenie má však vždy niečo spoločné: majitelia aj zamestnanci by mali byť stotožnení s týmito zmenami a rovnako by si mali uvedomovať a neskôr aj reálne pociťovať) časové a riadiace úspory. Digitálna transformácie sa nemusí týkať celej organizácie, dokonca toto označenie ani nemusíme používať. Úlohou Inovačnej a kreatívnej agentúry je identifikovať priestor na zlepšenie v jednotlivých častiach firmy, navrhnúť riešenie na zlepšenie a dohliadnuť na implementáciu ktorá prináša časové úspory. Zväčša začíname revíziou obchodného oddelenia, obchodných procesov, ERP a CRM systémov. Tam sú výsledky viditeľné v naozaj krátkej podobe. Postupne, keď aj zamestnanci pochopia prínosy digitalizácie, pokračujeme do ostatných oblastí. Výhodou optimalizácie a digitalizácie procesov je najmä ich kontrola, vyhodnocovanie, možnosť reportingu a celková zvýšenie controlingu. Len na základe dobre nastaveného zberu dát, je možnosť ich správneho vyhodnocovania, čo opätovne prispeje k ďalšom možnostiam zvýšenia efektivity.

Máte záujem o službu?