Vykonali sme procesný audit a rozvíjame biznis pre Venandi

Inovácie v osvetlení

Spoločnosť Venandi sa venuje výrobe atypických tienidiel a svietidiel.  Je prvou a zatiaľ jedinou firmou na Slovensku, ktorá sa zaoberá výrobou dizajnových tienidiel a lámp na mieru. Najväčšou pridanou hodnotou spoločnosti je výrobný proces a neustále inovovanie. Tienidlá sú ekologické a dizajn produktov je veľmi estetický – kombinácie rôznych druhov materiálov (sklo, keramika, drevo, rôzne druhy textilu, kovov a iných prírodných látok) v kombinácii s atypickými rozmermi, vytvárajú z týchto tienidiel inovatívny a hodnotný doplnok interiéru.

Optimalizácia procesov

Spoločnosť Venandi nás oslovila s prosbou o realizáciu procesného auditu, zoptimalizovanie činností vo firme, posúdenie efektivity firmy a návrhy riešení na zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu. Na základe našich agilných metód a inovatívnych postupov sme sa pustili do práce. Zrealizovali sme komplexný audit výrobných, obchodných a predajných procesov, so zameraním na zvyšovanie efektivity a implementáciu inovácií.

  • Audit efektivity výrobného procesu. Zhodnotenie manažmentu inovácií a identifikácia priestoru na znižovanie časových nákladov vo výrobe.
  • Audit obchodnej stratégie spoločnosti. Zefektívnenie predajných procesov, komunikácie so zákazníkmi, cenotvorby a identifikácia priestoru na rast obchodnej marže.
  • Audit konkurencieschopnosti spoločnosti vzhľadom na substitučné produkty na trhu a segmentáciu zákazníkov.
  • Audit možností diverzifikácie a expanzie spoločnosti na domácom trhu. Posúdenie pripravenosti spoločnosti na vstup na zahraničné trhy.

Optimalizácia vnútrofiremných procesov

Máte záujem o podobnú službu?

Neváhajte nás kontaktovať