Obchodný audit

Obchodný audit sa zameriava na procesy, ktoré majú vplyv na predaj a rast tržieb. Stabilitu a rozvoj firmy zabezpečíme zvýšením efektivity vykonávaných procesov. Výsledkom auditu je nový podnikateľský model, podľa ktorého firma funguje efektívnejšie, promptnejšie a ziskovejšie.

Obchodný audit prepája controling, design sprint, idea managemet a agilné riadenie. Je určený pre slovenské malé a stredné podniky, vkladáme do neho naše 10+ ročné skúsenosti.

Reštart obchodných a strategických procesov

Prečo práve obchodné procesy?

  • Predaj sa nezačína zabalením tovaru do krabice, ale vytvárajú ho obchodné procesy.
  • Obchodné procesy sú najdôležitejšia vec, ktorá prináša do firmy peniaze.
  • Ak chceme zvýšiť predaj, musíme identifikovať a zlepšiť aktivity ktoré ho ovplyvňujú. Ak ich opravíme, zlepšíme aj stabilitu firmy.
  • Koronavírus zmenil podmienky na trhu. Procesy, ktoré sa vo firme vykonávali je potrebné zmeniť a prispôsobiť novým podmienkam.
  • Neinvestujte do firmy, pokiaľ nemáte istotu, že procesy ktoré vykonávate sú efektívne využité. Je dôležité, aby vnútorné procesy reflektovali vonkajšie trhové podmienky.

Kedy Vám obchodný audit pomôže?

Spoznáte prvé príznaky zanedbaných obchodných procesov?

  • Majiteľ trávi v práci neúmerné množstvo času.
  • Majiteľ má pocit, že bez jeho prítomnosti by podnik nefungoval.
  • Zamestnanci firmy nepremýšľajú nad budúcnosťou firmy.
  • Majiteľ okrem riadenia zastrešuje viaceré pozície aj kvôli tomu, že v nikom nemá dostatočnú dôveru.

Príklad z praxe 1 – Konkurencia na trhu

Slovenská spoločnosť začala mať problémy s predajom, kvôli zvýšenému dovozu konkurenčného produktu zo zahraničia. Obstarávania cena bola síce nižšia, avšak servisné podmienky následne nákup predražili. Správnym nastavením obchodnej stratégie a aktívnemu rokovaniu s hlavnými zákazníkmi sa nám podarilo vysvetliť hodnotu slovenského výrobku a vrátiť predaj do pôvodných čísel.

Príklad z praxe 2 – Nedostatok času

Piatok pol siedmej večer. Konateľovi ešte zvonia telefóny a má plnú hlavu pracovných myšlienok. Manželka a deti musia ísť bokom. Konateľ zastáva veľa pozícií súčasne a niekedy sa mu zdá, že nemá vo firme nikoho, na koho by sa vedel úplne spoľahnúť. Práca mu už prestáva prinášať radosť. Aj na toto je riešenie.
Obchodný audit.

Príklad z praxe 3 – Výkyvy tržieb

Firme sa síce darí, avšak z neznámych príčin sa objavujú výkyvy v tržbách, rovnako aj nálady vo firme. Čo zapríčiňuje tieto výkyvy? Je to sezónnosť produktu ? Vývoj cien na trhoch? Zmena preferencií spotrebiteľov? Čo všetko vieme urobiť aby sme výkyvom predišli?
Skúsme to formou obchodného auditu.

Príklad z praxe 4 – Dodavateľsko-odberateľské vzťahy

Firma prosperuje, ale kvôli malému počtu odberateľov je konateľ ich otrokom. Nachádza sa v nevyrovnanej pozícii, kedy mu odberatelia diktujú ceny a úplne mu zviazali ruky. Majiteľ sa bojí, že ak by s nimi prerušil vzťah, skrachuje. Omyl. Vzťahy musia byť vždy férovo nastavené. Pokiaľ to tak nie je, skôr či neskôr sa niečo pokazí.
Vyriešime to.

Máte záujem o obchodný audit?