Medzinárodná konferencia: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2020

V pondelok 26.10.2020 sme sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizovala Vysoká škola ekonomická v Prahe spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Témou našej prednášky bola digitálna transformácia v biznis procesoch slovenských malých a stredných podnikoch.

V prvej časti prednášky sa odvolávame na aktuálnu situáciu digitálnej transformácie v slovenských malých a stredných podnikoch. V Indexe digitálnej ekonomiky, ktorý zostavuje Európska komisia, Slovensko dosahuje 22. miesto z 28 členských štátov Európskej únie. 60% slovenských spoločností uviedlo, že nedokážu obsadiť pracovné miesta, ktoré si vyžadujú vyššie odborné znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Slovensko dosahuje slabé výsledky aj v hlavných svetových rebríčkoch konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia. Podľa Svetového ekonomického fóra sme na 42. pozícii a podľa ukazovateľa Svetovej banky „Doing Business“ z pohľadu konkurencieschopnosti dosahujeme 45. miesto. Slovenským spoločnostiam, ako aj verejnej správe chýba pracovná sila s pokročilými digitálnymi zručnosťami, skúsenosťami s používaním technológií alebo rovnako s dostatočným technickým zázemím a vzdelaním.

V nasledovnej časti uvádzame situačnú analýzu podnikateľského prostredia a to v nadväznosti na aktuálnu situáciu, ktorú ovplyvnil koronavírus. Slovenské podniky majú problém s poklesom tržieb, s nedostatočným riadením cash-flow a obchodných procesov. Práve tieto fakty poukazujú na ešte väčšiu potrebu digitalizácie.

Digitálna transformácia sa kvôli negatívnemu pôsobeniu koronavírusu a zmeneným podmienkam v podnikoch rapídne urýchlila. Je však potrebné uviesť nie len to, že pre slovenské podniky znamená digitalizácia veľkú príležitosť na zvýšenie stability a efektivity, ale rovnako môže znamenať aj hrozbu. A to najmä z dôvodu vysokej otvorenosti slovenskej ekonomiky, medzinárodnej interdepencie a štruktúre hospodárstva, v ktorom zohráva veľmi vysoký podiel automobilový priemysel. Práve v ňom sa digitálna transformácia prejavuje vo forme robotizácie, kedy sú pracovné miesta s nízkou produktivitou v ohrození. Predpokladá sa, že v nasledovných rokoch príde k rastu nezamestnanosti a nahradeniu 1/3 týchto pracovných miest priemyselnými robotmi.

Práve z toho dôvodu vyzdvihujeme úlohu digitálnej transformácie v biznis process managemente. Digitálna transformácia, dátová analytika a agilné riadenie, sa dajú efektívne využiť v každom sektore priemyslu a môžu tak zvýšiť konkurencieschopnosť a stabilitu akéhokoľvek odvetvia. Obrovský priestor poskytuje napríklad kultúrny a kreatívny priemysel, cestovný ruch, alebo poľnohospodárstvo, v ktorých dátová analytika zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodovacích, strategických a riadiacich procesoch.

V závere prednášky sumarizujeme danú problematiku a navrhujeme odporúčania. Viac sa dozviete v nasledovnom videu. Rovnako si môžete stiahnuť našu prezentáciu s detailnými informáciami.

Záznam z konferencie a našu prednášku si môžete pozrieť v tomto videu: