Vypracujeme vám marketingový audit a zlepšíme vašu pozíciu na trhu

Nechajte si u nás vypracovať marketingový audit a zlepšite tak svoju viditeľnosť a konkurencieschopnosť na trhu. Hlavnou úlohou marketingu je zvýšenie predaja, a tak pristupujeme aj k samotnému auditu. Prioritou je pre nás zákaznícke správanie, psychológia predaja a správne nastavenie obchodnej stratégie. Pri audite skúmame presahy marketingu na predaj, distribúciu, cenotvorbu, cash-flow spoločnosti a vytváranie hodnoty pre zákazníka. Výsledkom auditu je plán odporúčaní, ktorý sa dá priamo aplikovať do praxe a zvýši vašu konkurenčnú silu.

Marketingový audit

Začíname analýzou trhu

V prvom kroku sa vždy zameriavame na správne pochopenie a zhodnotenie trhových špecifík. Dôležité je poznať potenciál trhu, aktuálne trendy, regionálne a demografické špecifiká. Špeciálnu pozornosť venujeme analýze konkurencie, a analýze substitučných produktov na trhu.

Unikátna trhová pozícia

Po zhodnotení trhových špecifík skúmame aktuálny biznis model spoločnosti. Vyhodnocujeme efektivitu vstupov do spoločnosti, partnerov, dodávateľov a iné nákladové položky, ktoré sú potrebné pre výrobu produktu / poskytovanie služby. Následne vyhodnocujeme distribúciu, logistiku, a finančný model spoločnosti. Najkľúčovejšou časťou je pre nás však proces tvorby hodnoty. Analyzujeme ako spoločnosť pracuje s inováciami, dátami, a ako prepája vlastnosti produktu / služby na konkrétne zákaznícke segmenty. Výsledkom auditu tejto časti je validácia unikátnej trhovej pozície spoločnosti.

Zákaznícke správanie a psychológia predaja

Ústrednou témou je vždy zákazník. Je jedno, či sa jedná o B2B, alebo B2C klienta. Našou úlohou je, aby produkt / služba v čo najväčšej miere kopírovali potreby zákazníckych segmentov. Sledujeme a analyzujeme správanie zákazníkov, skúmame ich potreby, a vytvárame podklad pre inovácie produktov a služieb.

Audit webovej stránky

Webová stránka je základnou súčasťou viditeľnosti spoločnosti. V prípade online predaja v sebe integruje eshop, vo všetkých prípadov však slúži ako hlavné miesto na zbieranie dopytov. Webovú stránku analyzujeme z obsahového, ale aj funkčného hľadiska. Vyhodnocujeme user experience, user interface, SEO, rýchlosť, funkcionalitu a responzivitu.

Tvorba a distribúcia obsahu

Tvorba obsahu priamo súvisí s distribúciou a má vplyv na priame, organické vyhľadávanie. Mnohé spoločnosti publikujú obsah nekonzistentne. Naším cieľom je vyhodnotenie tvorby obsahu, identifikáciu ideálnej formy a distribúcie. Analyzujeme sociálne siete (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, a ostatné podľa zamerania klienta). Výsledkom je navrhnutie komunikačnej stratégie spoločnosti.

Analýza podpory predaja

Podpora predaja je v predajnom procese kľúčová. Mnohé spoločnosti využívajú súťaže, zľavové kupóny, vernostné programy, alebo majú nastavenú vlastnú stratégiu. Najčastejšou z nich je tzv. formát freemium, kedy dáme časť nášho produktu / služby bezplatne na otestovanie. Správne nastavená podpora predaja zvyšuje záujem zo strany potenciálnych zákazníkov a zvyšuje lojalitu existujúcich. Výsledkom tejto časti je návrh odporúčaní a definovanie nových foriem podpory predaja.

Vyhodnotenie reklamných kampaní

Platená reklama tvorí neodmysliteľnú súčasť online podnikania. Vyhodnocujeme reklamné kampane, nastavenie Google Ads, reklamy na sociálnych sieťach. Na tvorbu reklamných kampaní sa pozeráme z technického, ale aj obsahového a grafického hľadiska.

Dizajn manuál a branding spoločnosti

Vďaka naším grafikom nazeráme na spoločnosť aj z pohľadu dizajnu a vizuálneho odlíšenia. Validujeme farebnosť, logo, grafické prvky, slogan, a celý dizajn manuál spoločnosti. Dôležitú súčasť tvorí príbeh značky a hodnoty ktorý vystihuje. Aj v tejto časti sa opierame o zákaznícke segmenty a kľúčové trendy, ako napríklad ekológia a udržateľnosť.

Audit dát

Dáta sú základom správneho manažérskeho rozhodovania. Analyzujeme správnosť nastavenia zberu, čistenia, spracovania a vyhodnocovania dát. Každá spoločnosť by mala mať svoj CRM systém a mala by mať prehľad v dátach vo všetkých oblastiach, vrátane obchodných, reklamných, účtovných a finančných. Dáta dávajú správne odpovede, pokiaľ sa  v nich vyznáme, a celý proces zberu a vyhodnocovania je automatizovaný. Výsledkom auditu je nastavenie dátovej mapy spoločnosti.

Marketingový audit robíme vždy na mieru

Uvedené kroky predstavujú najčastejšie témy, ktorým sa počas auditu venujeme. Vždy však začíname úvodnou konzultáciou, na ktorej nastavíme proces auditu pre konkrétnu spoločnosť. Pracujeme s veľkými spoločnosťami, ale aj menšími rodinnými spoločnosťami.

Mám záujem o marketingový audit