Kreativita, ktorá predáva

Kreativita ktorá predáva

Na prvom ročníku Kreatívnej Štiavnice, sme rozprávali o kreativite a prepojili sme ju s podnikateľskými témami. Kreativita je základom odlišnosti, efektivity, pridanej hodnoty, ale sú s ňou spojené aj riziká. Často krát uvádzame príklad výroby stoličky, a prirovnávame ju s témou start-upov. Mnoho firiem totižto pretaví svoju kreativitu do takého bodu, že vyrába „stoličku s piatimi nohami“. Čo to v praxi znamená? Takáto stolička síce splňuje prvky inovatívnosti a odlišnosti, ale pre väčší predaj je nepoužiteľná. Úlohou podnikateľa je vnášať do kreatívy dáta a celý proces efektívne vyhodnocovať. Ak by podnikateľ pracoval s lepšími dátami o zákazníkoch, výsledkom jeho snaženia by nebola „jedna noha navyše“. Sústredil by sa na to, čo spotrebitelia reálne potrebujú. Finálny výrobok by teda reflektoval odlišnosť nie z pohľadu „pridania jednej nohy navyše“. Odlišoval by sa pohodlnosťou, tvarom, ergonómiou. Základný účel sedenia je v obidvoch prípadoch rovnaký. Musíme sa naň však pozerať z pohľadu pridanej hodnoty. A túto odpoveď nájdeme u zákazníka.