Inovatívne podnikanie v praxi

inovatívne podnikanie v praxi

Bolo nám veľkou cťou inšpirovať budúcich podnikateľov z Bratislavy a porozprávať im o inováciách v podnikaní. Na 2 hodinovej prednáške sme sa im snažili objasniť 2 základné skutočnosti, ktoré v príprave podnikania pokladáme za najdôležitejšie. Prvou z nich je verifikácia podnikateľskej myšlienky. Často krát sa stáva, že nadšenie z nápadu sa nekombinuje s reálnymi trhovými potrebami. Spoločnosť tak síce vytvorí produkt, alebo službu, ale úvodné nadšenie strieda sklamanie z nedostatočného dopytu. Vždy preto odporúčame zbierať dáta o zákazníkoch a vyhodnocovať prototyp produktu / služby, už v prípravných fázach podnikania. Druhou témou, ktorej sme venovali pozornosť, bola analýza konkurencie. Pokladáme ju za dôležitú z viacerých faktorov. Málokedy sa totižto stane, že vytvoríme produkt / službu ,ktorá na trhu neexistuje. Na trh preto vstupujeme ako neskorí nasledovatelia a mali by sme vedieť, ako je trh nastavený. Analýzu konkurencie nerealizujeme z dôvodu kopírovania. Práve naopak, potrebujeme ju skombinovať so zákazníckymi potrebami a našimi silnými stránkami. Výsledkom by malo byť vytvorenie „ unikátnej trhovej pozície“, kedy identifikujeme najdôležitejšie miesto na trhu. Miesto, kde nezasahujú najväčší konkurenti, kde sa sami cítime najsilnejší, a kde je dostatočné množstvo potenciálnych zákazníkov.