Hodnota, ktorá predáva

hodnota ktorá predáva

Covid-19 zmenil fungovanie trhu a väčšine z nás sa zložitejšie podniká. Firmy sa potýkajú s výkyvmi tržieb, poklesom objednávok a problémami s cash-flow. Strategické riadenie je odpoveďou na turbulentné výkyvy, ktoré sa nás momentálne dotýkajú. Vďaka inováciám a zmenám v riadení, sme schopní zefektívniť našu predajnú, komunikačnú a cenovú stratégiu. Tie sa navzájom prepájajú a vyúsťujú do nového, efektívnejšieho podnikateľského modelu. Ten zvyšuje stabilitu spoločnosti, reaguje na nové trhové potreby a odbremeňuje konateľov od zložitých podnikateľských situácií. Ako však nový biznis model vytvoriť a riadiť čo najefektívnejšie? Povieme si na spoločnom webinári.

ČO SA DOZVIETE

  • Potrebujeme v prvom rade viac predávať. Aké kroky k tomu vedú?
  • Ako nájsť svoju unikátnu trhovú pozíciu?
  • Ako zefektívniť komunikačnú, predajnú a cenovú stratégiu?
  • Ako uvedené stratégie ovplyvňujú biznis model?
  • Ako riadiť firmu s novým biznis modelom?