Fraktály podcast 03: Martin Šmatlák

Bolo nám veľkou cťou, že do nášho podcastu Fraktály prijal pozvanie riaditeľ Audiovizuálneho fondu, pán Martin Šmatlák. Ak sa povie slovo audiovízia, mnohí si ju spoja s filmom. Pre nás je synonymom audiovízie práve pán Šmatlák, ktorý jej zasvätil celý život a pozná ju zo všetkých stránok. Od výskumu, vývoj, až po produkciu a distribúciu audiovizuálnych diel.

V inšpiratívnom rozhovore sa dozviete:

  • Audiovízia nie je len film, ale jej oblasť je omnoho širšia
  • Prečo má na Slovensku nezastupiteľné postavenie
  • Aký je budúcnosť Slovenského filmu
  • Kedy slovenský film získa Oscara
  • Prečo je dôležité kultúra a ako zaujať slovenského diváka