Financovanie inovácií s podporou EU

Inovácie sú kľúčovým faktorom rastu. Práve na ich podporu realizuje Európska únia množstvo podporných schém a iniciatív pre začínajúcich aj etablovaných podnikateľov. V programovacom období 2021-2027 sú k dispozícii miliardy eur, určené na rozvoj inovácií – od myšlienky až po jej úspešné uvedenie na trh. Ide o medzinárodné programy, v ktorých majú šancu uspieť aj slovenskí podnikatelia. Práve na túto tému sme v spolupráci so spoločnosťou GrantExpert pripravili webinár, na ktorom si o všetkých možnostiach podpory inovácií povieme.
Na webinári bude rozprávať:

Ivan Filus: inovačný expert a konzultant pre mladé ambiciózne inovatívne firmy a progresívne výskumné tímy v akademickej sfére. Už 25 rokov sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Počas tohto obdobia participoval na koordinácii a realizácii viac ako 60 medzinárodných projektov. Podieľa sa na administratívnom riadení slovenského zastúpenia celosvetovej siete Enterprise Europe Network, ktorá pomáha podnikom inovovať a vstupovať na zahraničné trhy. Pôsobí v štruktúrach Slovenskej republiky pre rámcové programy Európskej únie pre výskum a inovácie. V rámci programu Horizont Európa je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre Slovensko za oblasť Európskej rady pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE). Už niekoľko rokov pripravuje spravodajstvo o inováciách a podnikaní InnoNews.blog.

Juraj Kučera: venuje sa rozvoju obchodu, predaja a inováciám v strategickom riadení firiem. Pomáha spoločnostiam v rôznych etapách rastu – od začínajúcich podnikateľov, mladých firiem, až po etablované / rodinné spoločnosti, ktoré zvažujú expanziu, digitalizáciu, alebo potrebujú efektívne nastavenie obchodnej stratégie. Pracoval na mnohých národných, medzinárodných a výskumných projektoch. Spoluautor niekoľkých publikácií, majiteľ vinárstva a zakladateľ podnikateľského podcastu.