Cashflow, cenotvorba a finančné riadenie spoločnosti

Okrem inovovania služieb a biznis modelov sa venujeme aj finančnému riadeniu spoločnosti. Pre zdravie spoločnosti je potrebné, aby mala k dispozícii prevádzkové zdroje, nastavené finančné plány a cenotvorbu.

Cashflow a cenotvorba

Cena je len taká, akú zákazník akceptuje

Pohľad na tvorbu cenotvorby závisí od mnohých faktorov. Staršie postupy ju opisujú ako narátanie fixných a variabilných nákladov, niektoré spoločnosti dokonca zámerne kopírujú cenu podľa analýzy konkurencie. Pokiaľ sa podarí produkt / službu predať s dostatočnou maržou, je jedno aký postup bol zvolený. V praxi sa však firmy často boja zvyšovania cien a ich podpora predaja je postavená primárne na cenových zľavách. Ako ale bojovať s konkurenciou inými spôsobmi ako najnižšou cenou? Ako presvedčiť zákazníka že sa oplatí nakúpiť náš produkt aj keď nie je najlacnejší? Odpoveď je jednoduchšia ako sa môže na prvý pohľad zdať. Cena produktu je len číslo. Komunikovanie skutočnej hodnoty za tieto peniaze, je umenie predaja. Naš názor je, že cenotvorba nie je samostatná disciplína v riadení organizácie. Cenotvorba sa viaže na procesy, na komunikáciu, branding, biznis model a riadenie vzťahov so zákazníkmi. Správne nastaveným postupom dokážeme postupnými krokmi dospieť k akceptovaniu vyššej ceny zákazníkom.

Cashflow, dáta a finančné riadenie organizácie

Častokrát sa stretávame so situáciou (najmä v podnikoch ktoré predávajú veľké množstvo produktov, napr. veľkoobchod, maloobchod), že spoločnosti nevedia povedať, koľko z daného produktu, alebo skupiny produktov zarobili za stanovené obdobie. Náklady sa roztriešťujú, firma kombinuje veľké množstvo zliav, rabatov, a iných úľav. A skutočná maržovosť je neznáma. Najhoršia situácia nastáva, keď účtovné dáta nekopírujú dáta z eshopu a vzniká nebezpečný chaos. Na konci mesiaca tak je spoločnosť buď v zisku alebo strate, a riadenie cashflow sa komplikuje. Ak spoločnosť nedokáže jednoznačne určiť ktoré činnosti sa najviac podieľajú na pridanej hodnote a marži (a to nie len z finančného, ale aj napr. časového hľadiska) nedokáže efektívne optimalizovať svoj obchodný proces. Z uvedeného vyplýva, že základom rozhodovania je poriadok v dátach.

Máte záujem o službu?