Business stratégia pre Global Economy s.r.o.

Pre nášho klienta Global Economy sme realizovali komplexnú biznisovú a predajnú stratégiu. Klient stál na kľúčovom rozcestí biznisového smerovania. Konzultovali sme všetky možnosti trhového zamerania. Spoločnosť sa venuje účtovným službám, finančnej optimalizácii, reportingu a riadeniu cash-flow. Situáciu v spoločnosti rovnako ovplyvnili následky pandémie covid-19.

V úvode sme realizovali obchodný audit, pomocou ktorého sme sa snažili popísať súčasnú situáciu spoločnosti z iných uhľov pohľadu. Analyzovali sme trhové prostredie a konkurenciu ktorá na ňom pôsobí. Zaoberali sme sa potrebami klientov a skúmali sme trhové prostredie z mnohých strán. Bolo potrebné vniesť poriadok do chaosu nových, ale aj starých myšlienok. Pomôcť s uprataním služieb a celkovým zameraním spoločnosti.

V podnikateľských príbehoch často krát vidíme, ako množstvo operatívnej práce znemožňuje konateľovi vidieť mnohé súvislosti. Postupom času je viac zavalený prácou a na strategické premýšľanie a smerovanie firmy neostáva veľa času. Externé konzultácie tak pomáhajú vrátiť konateľa pár krokov nazad a uvedomiť si, čo je naozaj dôležité. Už po pár stretnutiach si tak konateľ dokáže pripomenúť, že podnikanie nie je len o „naháňaní sa“, ale že dokáže prinášať aj radosť a príjemný pocit z dobre odvedenej práce.

S klientom sme tak konzultovali najmä strategické témy. Okrem toho sme mu vytvorili novú a príťažlivú webovú stránku. Vysvetlili sme mu dôležitosť referencií, spätnej väzby a význam dát.