Buďte INovatívni

Budete inovatívni

Pred začiatkom podnikania je už potrebné premýšľať nad inováciami, ktoré vedú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti. A slovom inovácie nemáme na mysli nevyhnutne technologické, ale aj akékoľvek procesy, ktoré vedú k rastu hodnoty pre zákazníka. Príďte na naše podujatie a dozviete sa o inováciách v strategickom riadení viac.

ČO SA DOZVIETE

  • ako je možné zvyšovať hodnotu produktu/služby
  • ako správne identifikovať potreby trhu
  • prečo a akým spôsobom je potrebné poznať budúcich zákazníkov
  • prečo sú dôležité dáta a ako ich zbierať
  • príklady z praxe

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Juraj Kučera – venuje sa rozvoju obchodu, predaja a inováciám v strategickom riadení firiem. Pracoval na mnohých národných, medzinárodných a výskumných projektoch. Spoluautor niekoľkých publikácií. Majiteľ vinárstva a zakladateľ Inovačnej a kreatívnej agentúry.