Biznis akcelerátor 2021

online business akcelerátor

Zúčastnili sme sa ako experti z biznis sektora, na podnikateľskom akcelerátore, ktoré zastrešovalo Národné podnikateľské centrum. Začínajúci podnikatelia z celého Slovenska mali možnosť odprezentovať svoje nápady a myšlienky skupine expertov z praxe. Tí s nimi následne absolvovali krátke „speed talky“ a odovzdali im odporúčania a rady. Stretli sme sa s veľmi šikovnými a ambicióznymi mladými ľuďmi, ktorí majú nápad a sú pripravení odštartovať svoje podnikanie. Aktivita pokračuje 40 hodinovým poradenstvom, kedy budú experti viesť budúcich podnikateľov v prípravných fázach. Veríme, že tento proces zvládnu a svoje nápady premenia na úspešné podnikanie.