Akvizičné kampane pre OrolANJ

Oslovila nás jazyková škola OrlolANJ s prosbou o zvýšenie svojich zákazníkov. Trh s výučbou cudzích jazykov je veľmi konkurenčný. Porterove konkurenčné sily hovoria, že konkurenciu nemusia tvoriť len vaši priami konkurenti. Jednou z možností totižto je, že si klient službu zrealizuje sám. Tento sektor je toho priamym dôkazom, pretože existuje obrovské množstvo bezplatných aplikácií, nástrojov a kníh, ktoré umožňujú štúdium cudzieho jazyka bez potreby jazykovej školy. Rovnako je veľké množstvo priamej konkurencie, ktorá poskytuje veľmi príbuzné služby, zaujímavé lekcie, programy a má k dispozícii kvalitných lektorov.

Hľadajme hodnotu služby

Mnohé jazykové školy pôsobia regionálne. Online priestor však umožňuje zasiahnuť širšie publikum a svojou kapacitou presahuje možnosti výučby v štandardnej učebni. Na tomto prístupe je postavené aj online vyučovanie jazykovej školy Orol. Aplikácia ktorú má k dispozícii je prispôsobená najmä deťom a študentom na základných školách. Prepája v sebe interaktívne postupy výučby, audiovizuálne prvky a hry. Deti si tak veľmi príjemnou a zábavnou formou osvojujú základy angličtiny v rannom veku.

Ako osloviť tú pravú cieľovú skupinu

Pre klienta sú veľmi dôležité sociálne médiá a komunikovanie unikátnosti vzdelávacích programov. Pre klienta sme preto pripravili sadu grafických prvkov, natočili sme minútové animované video, v ktorom boli prezentované výhody jazykovej školy. Absolvovali sme spoločné fotenie, hrali sme sa s grafikou, navrhli sme pútavú formu príspevkov a dlhodobý plán komunikácie.

Emailový marketing

Najväčšou výzvou pre nás bolo oslovenie rodičov. Deti totižto nemusia byť do dodatočného vzdelávania motivované. Práve úloha rodičov je v tejto časti veľmi dôležitá. Premýšľali sme preto, akým spôsobom sa dá zapôsobiť na rodičov, aby pre svoje deti vzdelávacie kurzy nakúpili. Rozhodli sme sa pre stratégiu, ktorou sme oslovovali základné a materské školy. Pre túto aktivitu sme pripravili nové propagačné materiály a umocnili sme ju bezplatnou ochutnávkou kurzu.